Samsung Split 9kW

4,684.83 6,341.98  su PVM

Samsung EHS Split šildymo sistema oras-vanduo

  • Žematemperatūriai oras-vanduo šilumos siurbliai 5 – 65C°
  • Efektyvaus veikimo ribos nuo -25 ºC iki +35 ºC temperatūros
  • Karšto vandens ruošimas iki 65°C be papildomo šildytuvo
  • Boileris, vandens šildytuvas perkamas atskirai
  • Energijos efektyvumo klasė A+++
  •  Integruota vėsinimo funkcija
  • Ypatingai tylus išorinis blokas
  • WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje

Įrenginio instrukcija PDF formatu

 

 

Išvalyti
Pasiklausti

Aprašymas

SAMSUNG ekologiška šildymo sistema sauganti gamtą, kurioje mes gyvename.

Švaresnė ir sveikesnė aplinka Jums ir ateities kartoms.

Optimizuotas našumas visais metų laikais

„EHS Split“ našiai dirba visais metų laikais. Šildymo funkcija optimizuojama remiantis esama darbo temperatūra. Gamtai nekenkiančio dizaino įrenginys užtikriną nepriekaištingą veiksmingumą.

Lankstumas

„EHS Split“ yra universali sistema, galinti šildyti grindis ir vandenį (įskaitant vandenį radiatoriuose). Mūsų įrenginys gali būti suderinamas su įvairiais papildomais gaminiais, pavyzdžiui, termostatais, saulės plokštėmis ir atsarginiais katilais.

Itin patikimas

„EHS Split“ yra patobulinimų, dėl kurių sistema veikia daug geriau. Tylus ventiliatorius ir režimas „Silent“ užtikrina ramybę naktį. EHS sistema sukuria idealias gyvenimo sąlygas.

,,Split” su trečio­sios šalies BKV talpa

,,EHS Split” lauko įren­gi­nys, yra prijung­tas prie sienos tvir­ti­namo vandens ruošimo įren­gi­nio, kad būtų suderi­na­mas su trečio­sios šalies buiti­nio karšto vandens (BKV) talpykla ir paten­kintų visus porei­kius. Naudo­jant su vandens ruošimo įren­gi­niu,, ,Split” sistema leidžia paruošti buitinį karštą vandenį ir užtikrinti grin­dinį šildymą / vėsi­nimą bei radia­to­rių šildymą.

Wi-Fi valdy­mas 

Nauja­sis, pasi­ren­ka­mas, ,Wi-Fi” komp­lek­tas leidžia naudo­to­jams išma­niuoju tele­fonu valdyti iki 16 prijun­giamų patal­poje esan­čių įren­gi­nių naudo­jant, ,Samsung Smar­tThings” prog­ra­mėlę. Prog­ra­mėlė patik­rina patalpų tempe­ra­tūrą, lauko tempe­ra­tūrą ir oro koky­bės lygį, tada reko­men­duoja opti­malų darbo režimą. Geogra­fi­nių zonų stebė­jimo funk­cija leidžia auto­ma­tiš­kai nusta­tyti kamba­rio tempe­ra­tūrą norimu lygiu, kai naudo­to­jas priar­tėja prie pastato iš anksto numa­tytu 100m – 150km atstumu.

Sumažina energijos vartojimą ir taupo pinigus; Įvairios energijos taupymo funkcijos

Taupykite energiją pasitelkę pažangias funkcijas. 2 zonų valdymas optimizuoja temperatūrą dviejose atskirose zonose. Fotovoltinė funkcija tikrina saulės baterijų plokščių būseną ir sumažina tinklo elektros energijos naudojimą. O „Smart Grid Ready“ funkcija padeda naudoti ekonomiškus ir tvarius energijos variantus.

 

Įren­gi­nys sude­ri­na­mas su termosta­tais, saulės kolek­to­riais ir atsar­gi­niais kati­lais.

Įren­gi­nys turi intui­tyvų spal­voto ekrano jutik­linį valdiklį kelio­mis kalbo­mis.

Kompak­tiška konst­ruk­cija

Spren­di­mas sukur­tas pagal kompak­tišką ,vidiniame bloke, inte­gruotą vandens ruošimo įren­ginį, kuriame yra 200 l arba 260 l talpos buitinė karšto vandens talpykla.

Techniniai duomenys: 
Šildymo galingumas (kW) +7 °C / +35 °C – grindų šildymas9.0(2.39-9.00)
Veikimo efektyvumas COP/EER (+7°C)4.12/4.45
Patalpos plotas šildymo režimu iki150
Elektrinis galingumas šildyme, kW:1.87
Vidinis įrenginys:
Triukšmingumo lygis dB(A)26
Dydis (AxPxG mm)510x850x320
Grynasis svoris (kg)45
Įšorinis įrenginys:
Triukšmingumo dB(A)49
Dydis (AxPxG mm)940x998x330
Grynasis svoris (kg)48.5
Įrengimo duomenys:
Maitinimas380-3-50
Min. / maks. vandens pašildymo temperatūra+8 / +65
Vamzdžių skersmuo priimamasis/išmetamasis1/4″ + 5/8″
Max vamzdžių ilgis (m)15
Min vamzdžių ilgis (m)5
Lauko temperatūrų ribos–25 / 35
Šaldymo medžiagaR32

Papildoma informacija

Galimi Pasirinkimai

9 kW Split 1Ø, 9 kW Split 1Ø + 200l integruotas boileris, 9 kW Split 1Ø + 260l integruotas boileris, 9 kW Split 3Ø, 9 kW Split 3Ø + 260l integruotas boileris