Samsung Split 12kW

5,910.51 7,206.80  su PVM

  • A+++ (12kW) efektyvumo klasė
  • Suderinamas su saulės elektrine
  • Aukščiausia tiekiama temperatūra 55 ⁰C
  • Pastovus šildymas iki -25 ⁰C lauko temperatūros
  • R410a šaltnešis
  • Vėsinimo funkcija
  • Intuityvus reguliatorius su spalvotu ekranu ir lietuvių kalba
  • Galimybė valdyti nuotoliniu būdu (reikalingas papildomas priedas)
  • 2-kontūrų valdymo galimybė

Įrenginio instrukcija PDF formatu

Išvalyti
Pasiklausti

Aprašymas

r

SAMSUNG ekologiška šildymo sistema sauganti gamtą, kurioje mes gyvename.

Švaresnė ir sveikesnė aplinka Jums ir ateities kartoms.

„EHS split” oras vanduo šilumos siurblį dažnai renkasi norintys atnaujinti šildymo sistemą ir pakeisti taršų katilą į šilumos siurblį su oras vanduo kompensacija iš APVA. Šis oras vanduo šilumos siurblys išsiskiria aukšta paduodamo vandens temperatūra, puikiai veikia su radiatoriniu kontūru, yra suderinamas su karšto vandens talpomis. Šilumos siurblys išlaiko galią net ir esant žemai temperatūrai, o tai ypač aktualu Lietuvos sąlygomis. Pvz., COP esant – 20 ⁰C yra  2.18 – 16 kW.

Optimizuotas našumas visais metų laikais

„EHS Split“ našiai dirba visais metų laikais. Šildymo funkcija optimizuojama remiantis esama darbo temperatūra. Gamtai nekenkiančio dizaino įrenginys užtikriną nepriekaištingą veiksmingumą.

Lankstumas

„EHS Split“ yra universali sistema, galinti šildyti grindis ir vandenį (įskaitant vandenį radiatoriuose). Mūsų vandens įrenginys gali būti suderinamas su įvairiais papildomais gaminiais, pavyzdžiui, termostatais, saulės plokštėmis ir atsarginiais katilais.

Itin patikimas

„EHS Split“ yra patobulinimų, dėl kurių sistema veikia daug geriau. Tylus ventiliatorius ir režimas „Silent“ užtikrina ramybę naktį. EHS sistema sukuria idealias gyvenimo sąlygas.

,,Split” su trečio­sios šalies BKV talpa

,,EHS Split” lauko įren­gi­nys yra prijung­tas prie sienos tvir­ti­namo vandens ruošimo įren­gi­nio, kad būtų deri­na­mas su trečio­sios šalies buiti­nio karšto vandens (BKV) talpykla ir paten­kintų visus porei­kius. Naudo­jant su vandens ruošimo įren­gi­niu,, ,Split” sistema leidžia paruošti buitinį karštą vandenį ir užtikrinti grin­dinį šildymą / vėsi­nimą bei radia­to­rių šildymą.

Wi-Fi valdy­mas 

Nauja­sis, pasi­ren­ka­mas, ,Wi-Fi” komp­lek­tas leidžia naudo­to­jams išma­niuoju tele­fonu valdyti iki 16 prijun­giamų patal­poje esan­čių įren­gi­nių naudo­jant, ,Samsung Smar­tThings” prog­ra­mėlę. Prog­ra­mėlė patik­rina patalpų tempe­ra­tūrą, lauko tempe­ra­tūrą ir oro koky­bės lygį, tada reko­men­duoja opti­malų darbo režimą. Geogra­fi­nių zonų stebė­jimo funk­cija leidžia auto­ma­tiš­kai nusta­tyti kamba­rio tempe­ra­tūrą norimu lygiu, kai naudo­to­jas priar­tėja prie pastato iš anksto numa­tytu 100m – 150km atstumu.

Sumažina energijos vartojimą ir taupo pinigus; Įvairios energijos taupymo funkcijos

Taupykite energiją pasitelkę pažangias funkcijas. 2 zonų valdymas optimizuoja temperatūrą dviejose atskirose zonose. Fotovoltinė funkcija tikrina saulės baterijų plokščių būseną ir sumažina tinklo elektros energijos naudojimą. O „Smart Grid Ready“ funkcija padeda naudoti ekonomiškus ir tvarius energijos variantus.

 

Įren­gi­nys sude­ri­na­mas su termosta­tais, saulės kolek­to­riais ir pagalbiniais kati­lais.

Įren­gi­nys turi intui­tyvų spal­voto ekrano jutik­linį valdiklį kelio­mis kalbo­mis.

Kompak­tiška konst­ruk­cija

Spren­di­mas sukur­tas pagal kompak­tišką ,vidiniame bloke, inte­gruotą vandens ruošimo įren­ginį, kuriame yra 200 l arba 260 l talpos buitinė karšto vandens talpykla.

Techniniai duomenys:
Vidinės dalies SKU: AE160JNYDGH/EU
Išorinės dalies SKU: AE120JXEDGH/EU
Šildymo galia: 12 kW
COP: 4.63
Energijos klasė (šildant): A+++
Šildymo režimo temperatūros diapazonas: -25 – +35 °C
Šildomas plotas iki: 210 m²
EER: 3.87
Energijos klasė (vėsinant): A+
Šaltnešis: R410A
Matmenys (vidinė dalis): 510 x 850 x 315 mm
Matmenys (išorinė dalis): 940 x 1420 x 330 mm
Triukšmo lygis (vidinė dalis): 47 dB(A)
Triukšmo lygis (išorinė dalis): 64 dB(A)
Svoris (vidinė dalis): 46.5 kg
Svoris (išorinė dalis): 101.5 kg
Vamzdyno ilgis: 30 m
Srauto temperatūra: 55 °C
Reikalingas fazių skaičius: 3

Papildoma informacija

Galimi Pasirinkimai

9 kW Split, 9 kW Split + 260l integruotas boileris