Rekuperatoriai

Rekuperacija , dar vadinama mechaniniu ventiliacijos šilumos atstatymu, yra energijos atgavimo ventiliacijos sistema, veikianti tarp dviejų šaltinių, esant skirtingoms temperatūroms. Šilumos atgavimas yra metodas, kuris vis dažniau naudojamas sumažinti pastatų šildymo ir aušinimo poreikius (taigi ir energijos sąnaudas). Atgaunant išmetamųjų dujų likutinę šilumą, į oro kondicionavimo sistemą įneštas grynas oras pašildomas (išmetamas aušinamas), o gryno oro entalpija padidinama (sumažinama) prieš gaiviam orui patenkant į patalpą arba oro aušintuvą. Tipinę pastatų šilumos atgavimo sistemą sudaro pagrindinis blokas, kanalai grynam orui ir ištraukiamam orui bei ventiliatoriai. Pastato išmetamas oras naudojamas kaip šilumos šaltinis arba šilumos šaltinis, atsižvelgiant į klimato sąlygas, metų laiką ir pastato reikalavimus. Šilumos rekuperavimo sistemos paprastai atgauna apie 60–95% šilumos išmetamame ore ir žymiai pagerina pastatų energijos vartojimo efektyvumą.