Šilumos siurbliai

Šilumos siurbliai skirti patalpų šildymui ir vėsinimui. Yra du pagrindiniai šildymo tipai, kuomet energija yra gaunama: iš oro, iš grunto.

Energija gaunama iš oro yra panaudojama namų šildymui. Tai bene pigiausias ir švariausias bei ekologiškiausias būdas šildyti namus.

Daugiau>>


Šilumos siurblių efektyvumas yra nurodomas COP reikšme. Ši reikšmė susideda iš:

  • lauko temperatūros
  • paduodamos į namus temperatūros

Įprastiniai matavimai ir sertifikavimai atliekami prie šių reikšmių:

+7C lauke +35C paduodami į namus

+2C lauke +35C paduodami į namus

-2C lauke +35C paduodami į namus

-7C lauke +35C paduodami į namus

-15C lauke +35C paduodami į namus

Pagal šiuos matavimus pateikiami COP skaičiai.

Pvz COP 4 nurodo jog iš 1kWh elektros energijos bus pagamintos 4kW šiluminės energijos. Taigi, jeigu 1kWh elektros kaina yra 12ct, o COP 4, tai šiluminės energijos kaina bus 12/4=3ct/kWh

Mažiau>>

Showing 1–12 of 43 results

0