Grindų šildymo valdymas

Grindų šildymo valdymas

Daugumai kyla klausimų, kuo vienas zoninio šildymo valdymas yra geresnis už kitą?

Visų modelių darbo principas yra tas pats: gaunamas signalas iš kambario termostato, uždaroma elektromagnetinė pavara ant grindų kolektoriaus ir ta zona nebešildoma, kol vėl nenukris temperatūra patalpose.

Pamėginsime aptarti keletą siūlomų produktų ir jų galimybes.

Modelis EU-265

Šis modelis yra skirtas prijungti 8 kambario termostatus. Tokiu atveju galite valdyti iki 8 zonų pagal kambario temperatūrą. Visi laidiniai kambario termostatai jungiasi į minėtą modelį. Suveikus kambario termostatui (pasiekus užduotą temperatūrą), šis atjungia per elektromagnetinę pavarą kontūrą, kuriame temperatūra jau pasiekta.

Prie šio modelio galimi kelių tipų kambario termostatai

 

EU-294 V1

Galimos spalvos: juoda arba balta. Valdiklis turi ekraną, kuriame nustatoma pageidaujama temperatūra. Taip pat yra galimybė įvesti valandų skaičių, tokiu atveju mažinama temperatūra patalpoje (maksimali reikšmė 24h)

EU-290V3

Šis kambario termostatas leidžia vesti savaitinį temperatūrų rėžimą. Tokiu būdu atsiranda galimybė suvesti visoms savaitės dienoms dieninius ir naktinius temperatūrų rėžimus.

 

Modelis EU-263

 

Šis modelis yra aprūpintas papildomu ekranu, kuriame suvedamos dieninės/naktinės temperatūros savaitės dienoms, taip pat prie šio modelio galima prijungti internetinį modulį ir taip valdyti temperatūras kambariuose per atstumą. Arba papildomai iškelti valdymo ekraną (užsakomas atskirai) ir valdyti kambario temperatūras iš pasirinkto taško. Modelis gali aptarnauti iki 8 kambario termostatų

Prie šio modelio komplektuojami kambario termostatai

C-p 7

Šie laidiniai kambario termostatai skirti matuoti temperatūrą patalpoje ir perduoti signalą į valdymo bloką (reikia šildyti/nereikia šildyti)

 

Belaidis modulis EU-266

Šis modelis skirtas gauti signalą iš belaidžių kambario termostatų. Dieninės ir naktinės temperatūros yra suvedamos valdiklio ekrane ir ten pat koreguojamos. Gali reaguoti į 6 kambario termostatus. Taip pat galima prijungti papildomą laidinį arba belaidį (abu užsakomi atskirai) valdymo ekraną, kuris leis valdyti zoninį šildymą iš pasirinkto taško.

Prie šio modelio komplektuojami kambario termostatai

C-6r

Šis belaidis kambario termostatas skirtas siųsti signalą kuomet temperatūra yra pasiekta arba ne į valdymo bloką.

 

Belaidis modulis EU-2640

 

Šis modelis yra skirtas gauti signalą iš belaidžių kambario termostatų. Iš viso gali reaguoti į 8 belaidžius kambario termostatus. Naktinės ir dieninės temperatūros suvedamos valdiklio ekrane (kiekvienai zonai). Papildomai galima prijungti papildomą ekraną (užsakomas atskirai), kurio dėka galėsite valdyti visas zonas iš pasirinkto taško. Taip pat galima prijungti ir internetinį modulį – tokiu būdu valdymą atliksite per atstumą.

Komplektuojami kambario termostatai

R-8b

Belaidis kambario termostatas. Jame galite vesti pageidaujamą temperatūrą ir temperatūros sumažinimą 24h (maksimali reikšmė). Galimos spalvos – juoda ir balta0